PISMO DO WICEDYREKTORA BIURA MINISTRA

Opublikowano .

POSTULATY ZWIĄZKU

W odpowiedzi na apel wystosowany do Ministra Sprawidliwości wpłyneło pismo Wicedyrektora Biura Ministra Pani Anny Suskiej-Baranowskiej - dot. przedstawienia postulatów ZZPWSRP. Krajowa Rada Związku wystosowała pismo zawierające postulaty, które zdaniem KR  w chwili obecnej są najpilniejsze do zrealizowania i powinny być tematem rozmów z Panem Ministrem w trakcie planowanego spotkania.

Pobierz: treść pisma