Komunikat z dnia 26 marca 2018r.

Opublikowano .

Związek Zawodowy KNSSZ "Ad Rem", oraz ZZPWSRP z siedzibą w Warszawie niniejszym wyrażają wysokie zaniepokojenie wydanym przez Prezesa Rady Ministrów Rozporządzeniem w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Pełna treść komunikatu 1
Pełna treść komunikatu 2