Komunikat z dnia 24 stycznia 2019r.

Opublikowano .

24 stycznia 2019 roku w Warszawie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się pierwsze spotkanie Okrągłego stołu pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Treść komunikatu
Transmisja Konferencji dotyczącej m.in. trudnej sytuacji płacowej pracowników sądów powszechnych i prokuratury