Wspólne stanowisko Związków Zawodowych.

Opublikowano .

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych reprezentujących pracowników Sądów powszechnych.

Pełna treść komunikatu