Informacja dotycząca podwyżek

Opublikowano .

Dnia 22 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone decyzje budżetowe Ministra Sprawiedliwości w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa. Jest to jednocześnie data obowiązywania tych decyzji, co oznacza, że środki przeznaczone na podwyżki mogą zostać wypłacone przez dyrektorów sądów bez narażania się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Przeniesienie planu wydatków przeznaczone jest na pokrycie całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 r. w grupie urzędników, asystentów sędziego, specjalistów OZSS i innych pracowników średnio o 450 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat (II Etap podwyżek), stosownie do Porozumienia zawartego w dniu 4 lipca 2019 roku, pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości-Prokuratorem Generalnym a przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury.

Pozyskane środki zostaną rozdysponowane przez dyrektorów sądów apelacyjnych na podległe jednostki stosownie do liczby etatów w danym sądzie tzn. 450 złotych na etat wraz z 15 % dodatkiem stażowym.

Zgodnie ze stanowiskiem związków zawodowych wypracowanym w ramach konsultacji w dniu 13 lutego 2020 r. – wynagrodzenie każdego pracownika wzrośnie o taką samą kwotę, tj. 400 złotych brutto oraz odpowiednią kwotę dodatku przysługującego z tytułu wysługi lat z zastrzeżeniem, że w/w wzrost wynagrodzeń musi mieścić się w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (tzn. nie może przekroczyć górnych stawek wynagrodzeń z nich wynikających).

Kwota 50 złotych w przeliczeniu na 1 etat przeznaczona jest na równanie nieuzasadnionych dysproporcji płacowych w poszczególnych jednostkach w ramach każdej z grup pracowniczych.

Podwyższenie wynagrodzeń obejmie również pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych. W wielu sądach ruszyły już wstępne uzgodnienia dotyczące podwyżek, życzymy owocnej pracy.