• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komisja statutowa rozpoczyna pracę

Opublikowano .

W dniu 21-22 listopada 2012r odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej powołanej jednogłośnie przez Krajową Radę Związku uchwałą nr 1/24.10/2011 z dnia 24 października 2011r. Na czele 11-osobowej Komisji stanęła Przewodnicząca Urszula Goluch-Nikanowicz, Sekretarz Beata Jagiełło, a przedmiotem posiedzenia było wypracowanie proponowanych zmian zapisów Statutu ZZPWS RP. W dniu 17 grudnia 2012r drogą elektroniczną rozesłano opracowane proponowane zmiany przez Komisje Statutową do Zakładowych Organizacji Związkowych

w celu zaopiniowania i nadesłania uwag w terminie do dnia 15 stycznia 2013r. W dalszej kolejności zostanie wyznaczone posiedzenie Komisji przedmiotem, którego będzie analiza przesłanych wniosków i uwag.

Pobierz treść pisma
Pobierz treść Statutu - zmiany

Sędziowie do orzekania, menedżer do zarządzania

Opublikowano .

"Sędziowie zajmą się orzekaniem, a obowiązki o charakterze administracyjnym przejmą od 1 stycznia 2013 r. dyrektorzy sądów."

Źródło:prawo.rp.pl

Nowy rok bez niektórych sądów

Opublikowano .

"Od dzisiaj, 79 najmniejszych sądów rejonowych, czyli takich w których pracuje do 9 sędziów włącznie, zostało przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów rejonowych."

Źródło:prawo.rp.pl