• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Stanowisko MS

Opublikowano .

Zgodnie z postulatami Krajowej Rady Związku przedstawionymi na spotkaniu  z Sekretarzem Stanu Panem Stanisławem Chmielewskim - Ministerstwo Sprawidlwiości sporządziło opinię w zakresie uprawnień przysługujących pracownikom sądów i prokuratury realizujących obowiązek ponoszenia kwalifilacji zawodowych wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. nr 102, poz. 690 ze zm.).

Opinia MS została przesłana do Prezesów Sądów Apelacyjnych w zeszłym tygodniu. 

Pobierz: treść pisma

 

 

PISMO DO RYSZARDA KALISZA

Opublikowano .

PLANOWANE SPOTKANIE Z RYSZARDEM KALISZEM

Krajowa Rada Związku w nawiązaniu do pisma z dnia 03.11.2010r. przedstawiła tematy, które miałyby być poruszone na spotkaniu z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - Ryszardem Kaliszem, oraz zwróciła się z prośbą o możliwość uczestnictwa w pracach Komisji w czasie rozpatrywania objętych działeaniem Związku spraw.

Pobierz: treść pisma

 

 

PISMO DO WICEDYREKTORA BIURA MINISTRA

Opublikowano .

POSTULATY ZWIĄZKU

W odpowiedzi na apel wystosowany do Ministra Sprawidliwości wpłyneło pismo Wicedyrektora Biura Ministra Pani Anny Suskiej-Baranowskiej - dot. przedstawienia postulatów ZZPWSRP. Krajowa Rada Związku wystosowała pismo zawierające postulaty, które zdaniem KR  w chwili obecnej są najpilniejsze do zrealizowania i powinny być tematem rozmów z Panem Ministrem w trakcie planowanego spotkania.

Pobierz: treść pisma

 

Więcej artykułów…