• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat dla mediów

Opublikowano .

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o powiadomienie Państwa czytelników i odbiorców

o planowanej przez nas pokojowej manifestacji pracowników sądów powszechnych:

 W dniu16 marca 2012 r. w Warszawie, o godz. 12.00, rozpocznie się pokojowa manifestacja członków organizacji związkowych i niezrzeszonych pracowników sądów powszechnych.

Warszawa, 29.02.2012

Opublikowano .

 Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników

Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

  

Niezależny Samorządny Związek  Zawodowy Pracowników

Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu

                                                               

Wspólny Komunikat            

           

            Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP wraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 29 lutego 2012r. odbyło się spotkanie z Panem Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, z Panem Stanisławem Chmielewskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z Panem Grzegorzem Wałejko, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

KRZ I – 214 / 2011

Opublikowano .

                                                                                  Pani Przewodnicząca

                                                                                  Pan Przewodniczący

                                                                                  Rady Zakładowej ZZPWS RP

                                                                       

W imieniu  Przewodniczącej  Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, uprzejmie informuję, że

Minister Sprawiedliwości zaprosił na dzień 28 listopada br.  przedstawicieli związków zawodowych  działających  w  wymiarze sprawiedliwości.