• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Posiedzenie IV Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów 07.10.2011

Opublikowano .

W dniu 7 października 2011 roku  w Warszawie odbyła się IV Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów  Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzecypospolitej Polskiej, której celem był wybór Przewodniczącego i uzupełnienie składu Krajowej Rady Związku.

APEL DO CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Opublikowano .

KRZ I – 180/2011

 

 

 

Rady Zakładowe Związku

i

Pracownicy Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opublikowano .

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z Panem S. Chmielewskim Sekretarzem Stanu i Panem G. Wołejko Podsekretarzem Stanu. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Dyrektor Anna Suska-Baranowska i Pan Dyrektor Jan Paziewski. W trakcie narady omówione zostały takie same postulaty, które były przedmiotem spotkania w styczniu tego roku i Związek otrzymał takie same odpowiedzi, tj. „w istniejącej sytuacji nie jest możliwa zmiana regulacji dotyczących wynagradzania pracowników”.