• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

PISMO DO WICEDYREKTORA BIURA MINISTRA

Opublikowano .

POSTULATY ZWIĄZKU

W odpowiedzi na apel wystosowany do Ministra Sprawidliwości wpłyneło pismo Wicedyrektora Biura Ministra Pani Anny Suskiej-Baranowskiej - dot. przedstawienia postulatów ZZPWSRP. Krajowa Rada Związku wystosowała pismo zawierające postulaty, które zdaniem KR  w chwili obecnej są najpilniejsze do zrealizowania i powinny być tematem rozmów z Panem Ministrem w trakcie planowanego spotkania.

Pobierz: treść pisma

 

APEL DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Opublikowano .

 Warszawa, dnia 28.10.2010

Krajowa Rada Związku Zawodowego                                                          oraz Krajowa Komisja Rewizyjna

Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

                                                                                     Pan Krzysztof Kwiatkowski

                                                                                          MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

                                                           Warszawa