• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Wzór uchwały dla Rad Zakładowych

Opublikowano .

Wzór uchwały w przedmiocie konsultacji z pracodawcą dotyczących wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i wskazania przedstawicieli związku do zespołu mającego na celu wybór instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Załącznikiem do w/w uchwały może być statut ZZPWS RP.

Wzór uchwały dla Rad Zakładowych do wykorzystania

Informacja dotycząca podwyżek

Opublikowano .

Dnia 22 kwietnia 2020 r. zostały zatwierdzone decyzje budżetowe Ministra Sprawiedliwości w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa. Jest to jednocześnie data obowiązywania tych decyzji, co oznacza, że środki przeznaczone na podwyżki mogą zostać wypłacone przez dyrektorów sądów bez narażania się na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Rekomendacje

Opublikowano .

W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych procedur i ustaleń z zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2, z związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), ponawiam rekomendacje do podejmowania działań w celu ograniaczania do niezbędnego minimum kontaktu pracowników sądu z interesariuszami zewnętrznymi.

Pełna treść komunikatu