• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych reprezentujących Pracowników Wymiaru Sprawiedliwosci RP

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy, iż niżej wymienione Związki Zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, działając wspólnie i w łączącym strony porozumieniu, które ma na celu jak najbardziej skuteczne reprezentowanie członków związku oraz pracowników niniejszym przedstawiają uzgodnione stanowisko w sprawie ogłoszonego na dzień 13.11.2017r. protestu.

Pełna treść komunikatu

Komunikat ze spotkania Związków Zawodowych w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017r.

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 10 października 2017r. działając wspólnie i w porozumieniu, celem jak najskuteczniejszego reprezentowania waszych praw i interesów niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych, w tym także do Prezesa Rady Ministrów uczestniczyły w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Temat spotkania został określony w sposób precyzyjny przez nas i dotyczył działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników sądownictwa.

Pełna treść komunikatu
Wspólne wystapienie pięciu związków zawodowych obecnych na spotkaniu
Wspólne stanowisko związków zawodowych obecnych na spotkaniu

Komunikat z dnia 22 września 2017r.

Opublikowano .

W dniu 21 września 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z przedstawicielami: Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu, Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, którego tematem było wypracowanie wspólnego stanowiska w związku z informacjami dotyczącymi wstępnego projektu budżetu na rok 2018, który nie przewiduje żadnego wzrostu wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowaliśmy wystosować do Ministra Sprawiedliwości wspólne stanowisko i wniosek o wyznaczenie pilnego spotkania. Treść wspólnego stanowiska, które wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości, załączamy.

Pełna treść komunikatu