• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat z dnia 22 września 2017r.

Opublikowano .

W dniu 21 września 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z przedstawicielami: Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu, Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, którego tematem było wypracowanie wspólnego stanowiska w związku z informacjami dotyczącymi wstępnego projektu budżetu na rok 2018, który nie przewiduje żadnego wzrostu wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowaliśmy wystosować do Ministra Sprawiedliwości wspólne stanowisko i wniosek o wyznaczenie pilnego spotkania. Treść wspólnego stanowiska, które wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości, załączamy.

Pełna treść komunikatu

Komunikat z dnia 28 czerwca 2017

Opublikowano .

W dniach 22 i 23 czerwca 2017 roku odbyły się w Warszawie trzy spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajową Radą ZZPWSRP.

Głównym tematem spotkań były plany co do przekazania przez MS dodatkowych środków dla pracowników sądów.

Pełna treść komunikatu

Komunikat z posiedzenia Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w dniach 22 – 23 maja 2017 roku

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 23 maja 2017r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej, w trakcie którego, oprócz załatwiania spraw bieżących podjęto uchwałę o przyjęciu Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w Sądzie Okręgowym w Lublinie w struktury Związku.

Pełna treść komunikatu