• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Postulat ws. wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2022 i 2023 roku

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miedzyzakładowa Ogranizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury na wstępie zaznaczają, że postulaty płacowe pracowników sądów, prokuratury i Instytutu Ekspertyz Sądowych w bieżącym roku zostały spełnione tylko w marginalnej części i nadal są aktualne. Ponadto strona społeczna przedstawia poniżej wspólne stanowisko dotyczące wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wraz z dodatkami stażowymi dla pracowników sądów powszechnych w 2023 roku.

Pełna treść komunikatu

Stanowisko ws. podziału środków na wynagrodzenia

Opublikowano .

Tegoroczna ustawa budżetowa zagwarantowała wzrost funduszu wynagrodzeń w sądownictwie o 4,4% w stosunku do roku ubiegłego. W wyniku spotkań z Ministrem Michałem Wosiem oraz innymi przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, w dniu 14 marca 2022 r. trzy organizacje związkowe należące do wszystkich ogólnopolskich central związkowych przedstawiły zgodne stanowisko dotyczące zasad podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych wraz z dodatkami stażowymi (w załączeniu). Na tym etapie Ministerstwo Sprawiedliwości wyda stosowne decyzje budżetowe, natomiast wypłata środków powinna nastąpić w kwietniu z wyrównaniem od stycznia.
Jednocześnie organizacje związkowe nie zamierzają ustawać w działaniach zmierzających do pozyskania jeszcze w tym roku kolejnych środków na wzrost płac, ponieważ zwiększenie budżetu sądów w części przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników jest niewspółmiernie małe w stosunku do potrzeb.

Stanowisko ws. podziału środków na wynagrodzenia.pdf