Pilny Komunikat

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP uprzejmie informuje Państwa, że nasze starania i całoroczne zabieganie i walka o dodatkowe środki spełniają się końcem roku jak dobre życzenia świąteczne.

Pełna treść komunikatu

Wspólna notatka Związków Zawodowych obecnych na spotkaniu w dniu 23 listopada 2017r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 23 listopada 2017r. niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych jak też indywidualnych, uczestniczyły ponownie w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie zostało zainicjowane przez pana Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika i było kontynuacją wcześniej rozpoczętych rozmów.

...

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych reprezentujących Pracowników Wymiaru Sprawiedliwosci RP

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy, iż niżej wymienione Związki Zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, działając wspólnie i w łączącym strony porozumieniu, które ma na celu jak najbardziej skuteczne reprezentowanie członków związku oraz pracowników niniejszym przedstawiają uzgodnione stanowisko w sprawie ogłoszonego na dzień 13.11.2017r. protestu.

Pełna treść...

Komunikat ze spotkania Związków Zawodowych w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017r.

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 10 października 2017r. działając wspólnie i w porozumieniu, celem jak najskuteczniejszego reprezentowania waszych praw i interesów niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych, w tym także do Prezesa Rady Ministrów uczestniczyły w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Temat spotkania został określony w sposób precyzyjny przez nas i dotyczył działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie...

Komunikat z dnia 22 września 2017r.

Opublikowano .

W dniu 21 września 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z przedstawicielami: Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu, Niezależnego Związku Zawodowego

...

Komunikat z dnia 28 czerwca 2017

Opublikowano .

W dniach 22 i 23 czerwca 2017 roku odbyły się w Warszawie trzy spotkania przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości z Krajową Radą ZZPWSRP.

Głównym tematem spotkań były plany co do przekazania przez MS dodatkowych środków dla pracowników sądów.

Pełna treść komunikatu

Komunikat z posiedzenia Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w dniach 22 – 23 maja 2017 roku

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 23 maja 2017r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej, w trakcie którego, oprócz załatwiania spraw bieżących podjęto uchwałę o przyjęciu Zakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej w Sądzie Okręgowym w Lublinie w struktury Związku.

...

Komunikat z dnia 6 grudnia 2016

Opublikowano .

Komunikat po spotkaniu przedstawicieli Krajowej Rady Związku z: wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem, zastępcą Dyrektora Departamentów Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości sędzią Jackiem Przyguckim, dyrektorem Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej Janem Paziewskim.
informacja

Pismo do Pana Ministra Zbigniewa Ziobro.

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP pragnie serdecznie Panu Ministrowi podziękować za zainicjowanie dobrych zmian w resorcie Wymiaru Sprawiedliwości, na które my, szeregowi pracownicy oczekiwaliśmy od ośmiu lat.
informacja

Informacja dotycząca podziału środków.

Opublikowano .

Informacja dotycząca podziału środków w wysokości 147 664 tys. zł na poszczególne apelacje na zwiększenie w roku 2016 wynagrodzeń asystentów, urzędników sądowych i pozostałych pracowników sądów.
Informacja