Spotkanie w MS

Opublikowano .

Spotkanie z Kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości – 4 marca 2013 r.

Zaproszenie

Sąd Rejonowy w Przemyślu dołączył do nas!

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku uprzejmie informuje, iż w struktury Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej dołączyli pracownicy Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Nieprawidłowości w zatrudnianiu

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku w związku z sygnałami o nieprawidłowościach w zatrudnianiu według nowych warunków pracy i - przede wszystkim - płacy, pracowników w przejętych sądach skierowała LIST OTWARTY do Pana Stanisława Chmielewskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Dyrektorów Sądów Apelacyjnych.

...

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka – 23 stycznia 2013

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku została zaproszona do udziału w posiedzeniu Komisji, ktore odbędzie się  23 stycznia 2013 w gmachu Sejmu w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

Porządek dzienny posiedzenia to kontynuacja: rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 804).

...

Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości

Opublikowano .

Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem w sprawie tworzenia i znoszenia sądów przez Ministra Sprawiedliwości oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości.

Źródło:http://ms.gov.pl

...

Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Seminarium 22 stycznia 2013

Opublikowano .

Zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz pracowników programu "Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości" zaprosili Przedstawicieli Krajowej Rady Związku do udziału w seminarium poświęconym dyskusji nad raportem "Asystenci sędziów i pracownicy sądów jako ważne ogniwo procesu orzeczniczego w sądach" autorstwa Artura Pietryki oraz Michała Szwasta. Seminarium odbędzie się 22 stycznia 2013, godz. 11.00 w siedzibie Helsińskiej

...

77 mln zł ma kosztować budowa nowoczesnego sądu w Elblągu

Opublikowano .

"77 mln zł ma kosztować budowa nowoczesnego 10-piętrowego budynku, będącego siedzibą sądów rejonowego i okręgowego w Elblągu. Gotowa jest dokumentacja inwestycji, którą sfinansuje Ministerstwo Sprawiedliwości - podała rzeczniczka sądu okręgowego Dorota Zientara."

Źródło:prawo.rp.pl

Deregulacja: na pierwszy ogień poszli prawnicy

Opublikowano .

"Lista osób uprawnionych do wpisania na listę adwokatów i radców prawnych oraz do zdania egzaminu zawodowego bez aplikacji zostanie rozszerzona."

Źródło:prawo.rp.pl

Komisja statutowa rozpoczyna pracę

Opublikowano .

W dniu 21-22 listopada 2012r odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej powołanej jednogłośnie przez Krajową Radę Związku uchwałą nr 1/24.10/2011 z dnia 24 października 2011r. Na czele 11-osobowej Komisji stanęła Przewodnicząca Urszula Goluch-Nikanowicz, Sekretarz Beata Jagiełło, a przedmiotem posiedzenia było wypracowanie proponowanych zmian zapisów Statutu ZZPWS RP. W dniu 17 grudnia 2012r drogą elektroniczną rozesłano opracowane proponowane zmiany przez Komisje Statutową do

...

Nowy rok bez niektórych sądów

Opublikowano .

"Od dzisiaj, 79 najmniejszych sądów rejonowych, czyli takich w których pracuje do 9 sędziów włącznie, zostało przekształconych w wydziały zamiejscowe sąsiednich sądów rejonowych."

Źródło:prawo.rp.pl