• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Deregulacja: na pierwszy ogień poszli prawnicy

Opublikowano .

"Lista osób uprawnionych do wpisania na listę adwokatów i radców prawnych oraz do zdania egzaminu zawodowego bez aplikacji zostanie rozszerzona."

Źródło: prawo.rp.pl