Dodatkowe Informacje

Jak założyc organizację

Opublikowano .

JAK ZAŁOŻYĆ ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĘ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

Jeśli zdecydowałeś/aś się już na działalność związkową, a w Twoim zakładzie pracy nie ma organizacji związkowej powinieneś:

  • zebrać co najmniej 10 osób;
  • powołać Komitet Założycielski związku zawodowego, zrzeszającego pracowników Twojego zakładu pracy, w liczbie od 3 do 7 osób.

Poniżej przygotowaliśmy plan założenia organizacji związku wraz ze wzorami uchwał jakie będą Wam potrzebne. Jeżeli nie czujecie się na siłach w zorganizowaniu i przeprowadzeniu całej procedury utworzenia organizacji zakładowej skontaktujcie się z Krajową Radą. Osoby delegowane pomogą Wam w założeniu zakładowej organizacji związku.

W sytuacji gdy nie zebraliście wystarczającej liczby osób, lub nie chcecie zakładać osobnej zakładowej organizacji związku możecie indywidualnie zgłosić chęć wstąpienia do Związku. Skontaktujcie się z Przewodniczącym najbliższej Zakładowej Organizacji Związku lub z Krajową Radą. Poprowadzą oni Was krok po kroku w dalszej procedurze nabycia członkostwa w Związku Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan założenia Zakładowej Organizacji Związku wraz z potrzebnymi Uchwałami:


W przypadku jakichkolwiek pytań bądź konieczności pomocy przy utworzeniu zakładowej organizacji związku prosimy o kontakt z przedstawicielem Krajowej Rady Związku odpowiedzialnym za pomoc przy tworzeniu zakładowych organizacji związkowych.

Zawiadomienie o liczbie członków Związku zgodnie z art. 251 ustawy o związkach zawodowych - organizacja jest zobowiązana przedstawić pracodawcy, co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informację o łącznej liczbie członków organizacji.


Wniosek o potwierdzenie przez pracodawcę uprawnień komisji zakładowej do korzystania z lokalu: