• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komisja statutowa rozpoczyna pracę

Opublikowano .

W dniu 21-22 listopada 2012r odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej powołanej jednogłośnie przez Krajową Radę Związku uchwałą nr 1/24.10/2011 z dnia 24 października 2011r. Na czele 11-osobowej Komisji stanęła Przewodnicząca Urszula Goluch-Nikanowicz, Sekretarz Beata Jagiełło, a przedmiotem posiedzenia było wypracowanie proponowanych zmian zapisów Statutu ZZPWS RP. W dniu 17 grudnia 2012r drogą elektroniczną rozesłano opracowane proponowane zmiany przez Komisje Statutową do Zakładowych Organizacji Związkowych

w celu zaopiniowania i nadesłania uwag w terminie do dnia 15 stycznia 2013r. W dalszej kolejności zostanie wyznaczone posiedzenie Komisji przedmiotem, którego będzie analiza przesłanych wniosków i uwag.

Pobierz treść pisma
Pobierz treść Statutu - zmiany