• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Sędziowie do orzekania, menedżer do zarządzania

Opublikowano .

"Sędziowie zajmą się orzekaniem, a obowiązki o charakterze administracyjnym przejmą od 1 stycznia 2013 r. dyrektorzy sądów."

Źródło:prawo.rp.pl