DEBATA 26.11.2012

Opublikowano .

W miesiącu listopadzie odbędzie się debata będąca elementem prac nad „Strategią Wymiaru Sprawiedliwości 2020”.
Na spotkanie to zostali zaproszeni przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

KTO ZOSTANIE POLSKIM HERAKLESEM?

Opublikowano .

Czarne ubrania, punkty oddawania krwi, urlopy na żądanie oraz manifestacja na ulicach Warszawy. Tłum, krzyk, policja, kamery i media. Scena niczym ze starożytnego pola walki. Po jednej ze stron ludzie z krwi i kości, po drugiej, za murami, schowani urzędnicy bojący się spojrzeć w oczy swoim oponentom. Tak można podsumować manifestację w Warszawie i protest urzędników sądowych, który odbył się w dniu 26 października 2012r.

Warszawa, 25.04.2012

Opublikowano .

        Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru

        Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

 

        Niezależny Samorządny Związek  Zawodowy Pracowników Wymiaru

        Sprawiedliwości RP z siedzibą  w

...

Komunikat dla mediów

Opublikowano .

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o powiadomienie Państwa czytelników i odbiorców

o planowanej przez nas pokojowej manifestacji pracowników sądów powszechnych:

 W dniu16 marca 2012 r. w Warszawie, o godz. 12.00,rozpocznie się pokojowa manifestacja członków organizacji związkowych

...

Warszawa, 29.02.2012

Opublikowano .

 Krajowa Rada Związku ZawodowegoPracowników

...

KRZ I – 214 / 2011

Opublikowano .

                                                                     

...

Posiedzenie IV Nadzwyczajnej Konferencji Delegatów 07.10.2011

Opublikowano .

W dniu 7 października 2011 roku  w Warszawie odbyła się IV Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów  Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzecypospolitej Polskiej, której celem był wybór Przewodniczącego i uzupełnienie składu Krajowej Rady Związku.

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opublikowano .

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z Panem S. Chmielewskim Sekretarzem Stanu i Panem G. Wołejko Podsekretarzem Stanu. W spotkaniu uczestniczyli również Pani Dyrektor Anna Suska-Baranowska i Pan Dyrektor Jan Paziewski. W trakcie narady omówione zostały takie same postulaty, które były przedmiotem spotkania w styczniu tego roku i Związek otrzymał takie same odpowiedzi, tj. „w istniejącej sytuacji nie jest możliwa zmiana regulacji dotyczących wynagradzania pracowników”.

SEJMOWA PODKOMISJA

Opublikowano .

W dniu 03.03.2011r. rozpoczęła pracę Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364) oraz o projektach nowelizacji ustaw: Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3236), Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3361, 3655). Związek Zawodowy reprezentowali Sekretarz KR Dawid Koloczek oraz Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związku Michał Bloch.

...

Stanowisko MS

Opublikowano .

Zgodnie z postulatami Krajowej Rady Związku przedstawionymi na spotkaniu  z Sekretarzem Stanu Panem Stanisławem Chmielewskim - Ministerstwo Sprawidlwiości sporządziło opinię w zakresie uprawnień przysługujących pracownikom sądów i prokuratury realizujących obowiązek ponoszenia kwalifilacji zawodowych wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. nr 102, poz. 690 ze

...

PISMO DO RYSZARDA KALISZA

Opublikowano .

PLANOWANE SPOTKANIE Z RYSZARDEM KALISZEM

Krajowa Rada Związku w nawiązaniu do pisma z dnia 03.11.2010r. przedstawiła tematy, które miałyby być poruszone na spotkaniu z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka - Ryszardem Kaliszem, oraz zwróciła się z prośbą o możliwość uczestnictwa w pracach Komisji w czasie rozpatrywania objętych działeaniem Związku

...

PISMO DO WICEDYREKTORA BIURA MINISTRA

Opublikowano .

POSTULATY ZWIĄZKU

W odpowiedzi na apel wystosowany do Ministra Sprawidliwości wpłyneło pismo Wicedyrektora Biura Ministra Pani Anny Suskiej-Baranowskiej - dot. przedstawienia postulatów ZZPWSRP. Krajowa Rada Związku wystosowała pismo zawierające postulaty, które zdaniem KR  w chwili obecnej są najpilniejsze do zrealizowania i powinny być tematem rozmów z Panem Ministrem w trakcie planowanego

...

APEL DO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Opublikowano .

 Warszawa, dnia 28.10.2010

Krajowa Rada Związku Zawodowego                                                          oraz Krajowa Komisja Rewizyjna

Pracowników Wymiaru

...