• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

APEL DO CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Opublikowano .

 

          W dniu  7 października 2011 roku wybierzemy, w wyborach uzupełniających, przewodniczącego/cą  i dwie osoby do składu Krajowej Rady Związku.

          Istniejąca sytuacja zdarzyła się pierwszy raz w dwudziestoletniej historii Naszego Związku, aby w ciągu półtora roku trzykrotnie dokonywać wyboru przewodniczącego.

          Powstały pat w funkcjonowaniu Związku zdarzył się z powodów losowych (długotrwała choroba)  i czynnika ludzkiego, gdyż prowadzenie Związku to niezmiernie odpowiedzialne i wyczerpujące zadanie, któremu
w ciągu trzech i pół miesięcy  wybrany w maju br  przewodniczący nie sprostał.

          Wszelkie określenia, zarówno umieszczone w pismach na stronie internetowej Naszego Związku, jak
i tego, który założył w trakcie pełnienia funkcji w naszej Krajowej Radzie Związku, powinny budzić poważną refleksję co do nowego wyboru  właściwej osoby do prowadzenia Związku.

 

          Nie należy bowiem odnosić się do nieprawdziwych, nieobiektywnych ocen, mijających się z prawdą,  potwierdzoną przez uchwały, nagrania obrad.

          Wnosząc z ciosu, który otrzymaliśmy od  niefortunnie wybranego przewodniczącego, musimy pozostać wzmocnieni, nie podejmować pochopnie decyzji w skutkach osłabiających Związek poprzez występowanie 
z naszych struktur.

 

          Nie chcemy wybrać na przewodniczącego/cą osoby, która przedstawi badania informujące o sytuacji finansowej pracowników sądów, zorganizowane i wykonane pod naszym szyldem w naszym Związku jako badania wykonane przez inny związek.  Nota bene są wykonane nieprofesjonalnie, nie są reprezentatywne i nie mają analizy i wniosków.

          Nie chcemy wybrać na przewodniczącego/cą  osoby, która będzie mówić  „nieważne pod jakim sztandarem”, chce się promować, ale także , że „nie będzie pracować na wysokich obrotach, bo nie ma już siły” i „nie będę tracił dwóch lat” .

          Nie chcemy wybrać na przewodniczącego/cą osoby, która mówi, że „związek jest bardzo słaby i nieprzygotowany  do działania”  i  „my związku nie mamy”  oraz „nie widzi możliwości funkcjonowania w tych strukturach”.

 

          Nie chcemy wybrać na przewodniczącego/cą osoby, która odnosi się do osób  a nie do funkcjonowania i uzurpuje sobie prawa jej nieprzynależne.

 

          Wybraliśmy 20 maja br osobę, która 7 września tego samego roku to wszystko przedstawiając, porzuciła nas  i zrejterowała przed problemami, zamiast współpracować z członkami Rady otwartymi na przewidziane, zgodne z prawem,  pomysły nowej osoby.

          Nawet rezygnacja była złożona bez uzasadnienia, a ono pojawiło się po kilku dniach, po posiedzeniu Rady, kiedy już Rada nie miała możliwości dyskusji na temat  użycia niegodnych określeń i argumentów.

 

          Proszę, apeluję  -  nie dzielmy się, ponieważ  w ogromnych związkach nasze problemy, specyficzne  -  będą marginalne.

 

          Program działania każdego związku, a naszego w szczególności, jest dostosowany do obrony praw pracowniczych pracowników sądownictwa i tworzenia właściwych stosunków pracy, socjalnych, bytowych.

 

          Przynależność do Związku jest dobrowolna i nie można nikogo włączyć do tej organizacji pracowniczej bez jego woli, jak i wyłączanie jest indywidualną sprawą poszczególnych osób a nie organizacji.

 

          Nasz Związek utrzymuje kontakty z innymi związkami, jako      współpracę i tworzenie sił, a nie podporządkowania.

 

          Nie jesteśmy związkiem branżowym, a związkiem zawodowym działającym na rzecz pracowników sądowych.

 

         

                                                           Wiceprzewodnicząca

                                                           Krajowej Rady Związku

 

 

                                                           Marlena Gilewicz