Warszawa, 25.09.2014

Opublikowano .

Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu przekazuję pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2014 roku dotyczące wyjaśnień w sprawie wzrostu poziomu wynagrodzeń na rok 2015, pracowników sądów powszechnych, przesłanego na ręce Przewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a przekazanego do

...

Komunikat 11.09.2014

Opublikowano .

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Krajowa Rada naszego Związku popiera akcję protestacyjną zorganizowaną w Warszawie w dniach 21-24 września bieżącego roku przez zaprzyjaźniony Związek Zawodowy "Solidarność" reprezentujący także pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Warszawa 02.06.2014

Opublikowano .

Szanowni Koleżanki i Koledzy

           Krajowa Rada Zawiązku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku na X Konferencji Delegatów ZZPWS RP w Warszawie został wybrany nowy skład Krajowej Rady Związku w

...