Protest 3-6.09.2013

Opublikowano .

KR ZZPWSRPpopiera akcję protestacyjną Urzędników i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej zapowiedzianą w dniach 3-6 września 2013 roku. „STOP dla dyskryminacji płacowej - STOP wyzyskowi pracowników sądownictwa”!

protest

Komunikat – Warszawa, 16.07.2013

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku uprzejmie informuje wszystkich Członków i Sympatyków Związku, iż Sąd Rejonowy w Rzeszowie – Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art.193 Konstytucji, przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące pozbawienia pracowników prawa do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2010, 2011, 2012.

AKCJA PROTESTACYJNA

Opublikowano .

ZZPWSRP w porozumieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Poznaniu, popiera ostrzegawczą akcję protestacyjną Urzędników i Pracowników Prokuratury RP przeciwko głodowym uposażeniom

Akcja protestacyjna

Dołączyli do nas!

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiary Sprawiedliwości RP uprzejmie informuje, iż dołączyli do nas pracownicy Sądu Okręgowego i Rejonowego w Tarnowie oraz Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Sejm uchwalił obywatelską ustawę o okręgach sądowych

Opublikowano .

Większością głosów PiS, RP, PSL, SLD i SP, a wbrew PO, Sejm uchwalił w piątek obywatelską ustawę o okręgach sądowych, mająca doprowadzić do przywrócenia sądów, które istniały przed reformą ministra Jarosława Gowina. Naprawimy to w Senacie - mówi PO.

Źródło:...

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 18.04.2013

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego uprzejmie informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2013r odbędzie się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym zostanie przedstawiona Informacja Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego na temat aktualnej sytuacji pracowników sądów i prokuratury.

...

Ważny komunikat

Opublikowano .

Koleżanki i Koledzy!

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, iż Rada Zakładowa ZZPWS RP przy Sadzie Okręgowym w Rzeszowie, oraz pracownicy Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Mielcu zawezwali swojego pracodawcę do próby ugodowej w sprawie zapłaty zwaloryzowanych wynagrodzeń.

...

Informacja po posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2013 roku na posiedzeniu Komisji prowadzona była dyskusja nad poszczególnymi zapisami paragrafów w obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych (druk Sejmowy 804). Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej przedstawiali argumenty uzasadniające konieczność tworzenia sądów w drodze ustawy. Po dyskusji przyjmowano przegłosowane treści poszczególnych paragrafów, porządkowano zapisy pod względem legislacyjnym, zgłaszano nowe

...