• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Informacja po posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Opublikowano .

W dniu 20 lutego 2013 roku na posiedzeniu Komisji prowadzona była dyskusja nad poszczególnymi zapisami paragrafów w obywatelskim projekcie ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych (druk Sejmowy 804). Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej przedstawiali argumenty uzasadniające konieczność tworzenia sądów w drodze ustawy. Po dyskusji przyjmowano przegłosowane treści poszczególnych paragrafów, porządkowano zapisy pod względem legislacyjnym, zgłaszano nowe rozwiązania problemów. Ważne były, poddane intensywnej dyskusji, proponowane rozwiązania dotyczące właściwego podziału terytorialnego sądów, a w tym możliwości prawnych powrotu do funkcjonowania zniesionych z dniem 31 grudnia 2012 roku 79 sądów rejonowych. W przyjętej, w projekcie ustawy, formule przewidziano możliwość reaktywowania tych sądów. Projekt w całości przegłosowano, zobowiązując Ministerstwo Sprawiedliwości do ustalenia terminów, w jakich mogłoby dokonać czynności organizacyjno-kadrowych, gdyby ustawa została uchwalona. Projekt, po dokonaniu zmian przegłosowanych w dniu posiedzenia, umieszczony będzie w ciągu tygodnia na stronie internetowej Sejmu. Dalsze prace nad projektem ustawy będą się toczyły w zwykłym trybie.   


Marlena Gilewicz
Wiceprzewodnicząca
Krajowej Rady Związku