• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Warszawa, 25.04.2012

Opublikowano .

        Wspólny Komunikat

                Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP wraz z Niezależnym Samorządnym Związkiem  Zawodowym Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Tryb. informuje, że w dniu 25 kwietnia  2012 r. odbyło się spotkanie z Panem Stanisławem Chmielewskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

              W spotkaniu udział wzięli także Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości, a ze strony Związków Zawodowych przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu a także przedstawiciele innych organizacji związkowych.

              Rozpoczynając spotkanie Pan Minister usprawiedliwił nieobecność Pana Ministra Jarosława Gowina, uczestniczącego tego dnia w posiedzeniu Rady Ministrów.

              Pan Minister Chmielewski przedstawił tematy do omówienia na spotkaniu, a następnie udzielił głosu przedstawicielom związków.

Omówiono kwestie :

  • podwyżek wynagrodzeń w roku 2012,
  • założeń do projektu budżetu Państwa na rok 2013, które ma zawierać propozycje podwyżki wzrostu wynagrodzeń dla pracowników sądów w roku 2013,
  • prac nad projektem rozporządzenia Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych, a po zakończeniu prac nad projektem, jego przesłanie do konsultacji społecznych,
  • zaskarżonego do Trybunału Konstytucyjnego projektu rozporządzenia o zniesieniu sądów rejonowych,
  • możliwości uzyskania przez pracowników sądów, posiadających wyższe wykształcenie prawnicze dostępu do aplikacji nie korporacyjnych,
  • powiązania wyższego wykształcenia ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego od stycznia 2013 roku ,
  • tworzenia w każdej apelacji funduszu nagród.

         Wobec omawianych wyżej kwestii tematem dominującym była sprawa podwyżek wynagrodzeń dla pracowników sądów w 2012 r. Strona związkowa zaproponowała podwyżkę płac w 2012 roku w kwocie 500,00 zł brutto do podstawy wynagrodzenia na etat, z rezerwy budżetowej z tym samym skutkiem na rok 2013. Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w tej kwestii pozostaje bez zmian, to znaczy w 2012 roku Ministerstwo nie przewiduje żadnych podwyżek. Jednocześnie strona Ministerstwa poinformowała, że sprawa podwyżek wynagrodzeń w 2013 roku zostanie przestawiona dopiero po zakończeniu prac nad projektem budżetu Państwa na rok 2013 .

          Pan Minister Chmielewski wyraził chęć dalszych konsultacji ze związkami, wskazując, że jest otwarty na wszelkie, racjonalne propozycje rozwiązań ww. problemów ze strony związków.

Co do  kolejnego terminu spotkania przedstawiciele związków zostaną poinformowani.

W  spotkaniu udział  wzięli także  przedstawiciele  Solidarności Sądowej.

Beata  Tomaszewska/-/                                                                        Marlena Gilewicz /-/

Jolanta Zawada /-/                                                                                 Beata Jagiełło /-/

Iwona Nałęcz-Idzikowska/-/                                                               Elżbieta Urban /-/

Ewa Kubiak /-/                                                                                        Monika Morawska /-/

Robert Paszkiewicz / -/