• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Opublikowano .

Na pytanie delegatów Naszego Związku dotyczące ewentualnych nowych regulacji organizacyjnych, tj. zmiany Regulaminów Sądów, ustalenia nowych zasad wynagradzania w nowym rozporządzeniu w związku z wprowadzeniem w Ustawie o Ustroju Sądów Powszechnych instytucji manegera; odpowiedź była wymijająca.

Zgłosiliśmy życzenie uczestnictwa w przygotowywanych, wymienionych wyżej, aktach prawnych na co uzyskaliśmy zgodę.

Szanowne Koleżanki i Koledzy ZZPWSRP, w trakcie spotkania p. W. Urbanowicz przedstawił się jako przedstawiciel NSZZ Solidarność, co jednocześnie wyklucza go z Naszego Związku. P. D. Koloczek sugerował zaprezentowanie wyników ankiety na temat rozpiętości płacowych w poszczególnych Sądach i stanowiskach. Prowadzący spotkania nie wyraził zgody ponieważ nie była przeprowadzona analiza ankiety.

Proszę zauważyć, że ankieta była opracowana w Krajowej Radzie Naszego Związku a wyniki umieszczono na stronie internetowej innego Związku. Istotne jest, że wyniki nie są reprezentatywne, gdyż około połowa Sądów nie nadesłała odpowiedzi.

Nadto proszę o uwagę, że kontrola wynagrodzeń w Sądach, np. Warszawy-Pragi, była przeprowadzona przez Ministerstwo na skutek przedstawienia nierówności przez Nasz Związek.

Spotkanie z Ministrem, niestety, kolejny raz nie wniosło niczego racjonalnie optymistycznego dla Resortu.

Wnoszę do Szanownych Państwa o zachowanie spokoju i przygotowanie się do wyboru nowego przewodniczącego w dniu 7 października 2011 r.

Wiceprzewodnicząca

Marlena Gilewicz

Członek

Tomasz Nazarkiewicz