• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

SEJMOWA PODKOMISJA

Opublikowano .

W dniu 03.03.2011r. rozpoczęła pracę Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364) oraz o projektach nowelizacji ustaw: Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3236), Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3361, 3655). Związek Zawodowy reprezentowali Sekretarz KR Dawid Koloczek oraz Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związku Michał Bloch. Przewodniczący Podkomisji Jerzy Kozdroń wyznaczył 14-dniowy termin na przedstawienie stanowisk i złożenie konkretnych propozycji zmian przepisów projektu. Będą one rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu podkomisji wyznaczonym na 22 i 23 marca 2011. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, „Ad Vocem”, „Iustitii”, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziego, Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury i innych organizacji.