• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat dla mediów

Opublikowano .

Jest to pierwsza tego typu manifestacja pracowników, którym nie przysługuje prawo do strajku. Rosnące w środowisku niezadowolenie było do tej pory mniej widoczne niż w przypadku grup zawodowych takich, jak górnicy czy pielęgniarki! Nasz sprzeciw nie jest skierowany ani przeciwko rządowi, ani przeciwko określonym politykom, ale przeciwko działaniom, których efektem jest poniżanie statusu urzędnika i pracowników nie będących urzędnikami zatrudnionych w sądach powszechnych. Kontakt z pracownikami sądu to przecież najczęściej pierwszy kontakt interesanta z sądem. Warunkiem rzetelności i prawdziwości udzielonych mu informacji i wyjaśnień jest posiadanie kierunkowego wykształcenia, kwalifikacji, ukończenie odpowiednich szkoleń i staży, a także predyspozycje osobowościowe.

Nasza manifestacja to także sprzeciw wobec podejmowanego przez resort sprawiedliwości projektu przekształcenia ponad stu sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe innych sądów! Nie tylko chcemy bronić naszych miejsc pracy, ale także zagwarantowanego konstytucją dostępu obywateli do sądu. Uważamy, iż kryterium ekonomiczne nie powinno być jedynym – chodzi o sprawność postępowań sądowych oraz satysfakcjonującą liczbę zakończonych spraw w danym sądzie. Nasze postulaty popierają także przedstawiciele samorządowych władz.

CELEM NASZEJ MANIFESTACJI JEST:

-        Okazanie niezadowolenia z powodu planowanych zmian w resorcie sprawiedliwości polegających na reorganizacji sądownictwa i obrona miejsc pracy w 120 znoszonych sądach;

-        Protest wobec braku podwyżek wynagrodzeń;

-        Ochrona dobrego imienia pracowników sądów.

Organizatorami manifestacji są Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego i Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi.

Rozpoczęcie manifestacji planowane jest na godzinę 12.00 a zakończenie na godzinę 16.00. Zbiórka - o 11.30 pod gmachem Sejmu Rzeczypospolitej (trasa manifestacji wyniesie około 1,5 km).

            Petycje zostaną złożone na ręce:

  • Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Marszałka Senatu,
  • Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
  • Ministra Sprawiedliwości oraz
  • Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                       Organizatorzy:

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP – Beata Tomaszewska - 501 576 644;

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi – Robert Paszkiewicz – 501 322 180;

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego- Monika Morawska – 513 548 489.

 

Komunikat - Manifestacja pokojowa