• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

KRZ I – 214 / 2011

Opublikowano .

W ślad za naszym Apelem z 24 października br., na który już otrzymujemy  odzew z poparciem, uprzejmie proszę  o wskazanie,

do dnia 21 listopada br.,   priorytetowych tematów na spotkanie w dniu 28 listopada 2011 roku.

Tezy, które były  przedstawiane przez Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w  dniu 11 stycznia 2011 roku 

znajdują się  w komunikacie  Krajowej Rady Związku nr 3/11 z dnia 12 stycznia br.

Informuję ponadto, że IV Nadzwyczajna Krajowa Konferencja Delegatów wyznaczyła, jako priorytety, zagadnienia  podane w załączniku

do niniejszego pisma.

                                                                                              

                                                                                       Wiceprzewodnicząca

                                                                                  Krajowej  Rady Związku

                                                                                                       /-/

                                                                                            Marlena Gilewicz

 

                Zobowiązanie Krajowej Rady Związku do realizacji następujących priorytetów:

 1. Podjęcie zmasowanych działań na rzecz przywrócenia godnych wynagrodzeń pracownikom sądownictwa. 

2.  w związku z dokonaną nowelizacją USP i przewidywaną reorganizacji sądownictwa stworzenie lobby pracowniczego na rzecz właściwej organizacji

 naszych miejsc pracy w celu uszanowania wartości i godności pracowników sądownictwa. 

3. zorganizowania form nacisku na Ministra Sprawiedliwości i władze ustawodawcze na rzecz zmiany ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

dotyczących ich uprawnień i obowiązków.

4. Podjęcie działań na rzecz zmiany ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w zakresie podnoszenia wykształcenia i rozwoju szkoleń

pracowników sądownictwa.

5. Wyznaczenia poszczególnych zadań do wykonania przez członków Krajowej Rady Związku pod rygorem odwołania ze składu Krajowej Rady Związku.

6. Powołania Komisji Statutowej dla opracowania nowelizacji Statutu Związku.