• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości

Opublikowano .

Opinia Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z toczącym się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowaniem w sprawie tworzenia i znoszenia sądów przez Ministra Sprawiedliwości oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości.

Źródło: http://ms.gov.pl

opinia