• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Wspólna notatka Związków Zawodowych obecnych na spotkaniu w dniu 23 listopada 2017r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 23 listopada 2017r. niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych jak też indywidualnych, uczestniczyły ponownie w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie zostało zainicjowane przez pana Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika i było kontynuacją wcześniej rozpoczętych rozmów.

Pełna treść komunikatu