• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat ze spotkania Związków Zawodowych w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 10 października 2017r.

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 10 października 2017r. działając wspólnie i w porozumieniu, celem jak najskuteczniejszego reprezentowania waszych praw i interesów niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych, w tym także do Prezesa Rady Ministrów uczestniczyły w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Temat spotkania został określony w sposób precyzyjny przez nas i dotyczył działań Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników sądownictwa.

Pełna treść komunikatu
Wspólne wystapienie pięciu związków zawodowych obecnych na spotkaniu
Wspólne stanowisko związków zawodowych obecnych na spotkaniu