• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat z dnia 22 września 2017r.

Opublikowano .

W dniu 21 września 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z przedstawicielami: Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu, Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi, którego tematem było wypracowanie wspólnego stanowiska w związku z informacjami dotyczącymi wstępnego projektu budżetu na rok 2018, który nie przewiduje żadnego wzrostu wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości. Zdecydowaliśmy wystosować do Ministra Sprawiedliwości wspólne stanowisko i wniosek o wyznaczenie pilnego spotkania. Treść wspólnego stanowiska, które wystosowaliśmy do Ministra Sprawiedliwości, załączamy.

Pełna treść komunikatu