• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Odpowiedż na pismo z dnia 28 listopada 2018r.

Opublikowano .

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2018r., adresowane do wszystkich pracowników sądów, pragniemy Panu Ministrowi serdecznie podziękować za tak "szczodrą" pulę środków przekazaną na nagrody dla wszystkich pracowników sądów: "...w związku z ich zwiększonymi zakresami obowiązków...".

Pełna treść komunikatu
Wzór pisma do pobrania i przesłania Panu Ministrowi