• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Wspólna deklaracja związków zawodowych

Opublikowano .

Wspólna deklaracja związków zawodowych, sygnatariuszy porozumienia o współpracy związków zawodowych wymiaru sprawiedliwości - sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury, zawartego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019r., dotycząca zasad współpracy w współdziałania stron porozumienia.


Pełna treść deklaracji