• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Informacje o spotkaniu w MS

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków na nagrody roczne. Po rozliczeniu środków na wypłaty nagród dla pracowników sądów przeznaczona została kwota ok 68 mln. co w przeliczeniu na etat daje 1574 zł. Kryteria mają uwzględniać fakt Pracy przez sześć miesięcy. Mają być po szanowane zasady ustalone ze stroną społeczną na poziomie apelacji w przypadku braku takich zasad zasady wewnątrz sądu.