• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikat z dnia 30 stycznia 2020r.

Opublikowano .

W nawiązaniu do pisma Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 27 stycznia 2020 roku Nr 4/27/01/2020 roku, Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z tymczasową siedzibą w Warszawie, popiera złożony wniosek dotyczący podjęcia w trybie pilnym prac nad nowelizacją obecnej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie artykułu 14, uwzględniając konieczność „modernizacji wynagrodzeń” dotyczy to zarówno uporządkowania stanowisk jak i wprowadzenia systemowego wzrostu wynagrodzeń.

Pełna treść komunikatu