• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Wzór uchwały dla Rad Zakładowych

Opublikowano .

Wzór uchwały w przedmiocie konsultacji z pracodawcą dotyczących wyboru instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i wskazania przedstawicieli związku do zespołu mającego na celu wybór instytucji zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Załącznikiem do w/w uchwały może być statut ZZPWS RP.

Wzór uchwały dla Rad Zakładowych do wykorzystania