• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Stanowisko ws. podziału środków na wynagrodzenia

Opublikowano .

Tegoroczna ustawa budżetowa zagwarantowała wzrost funduszu wynagrodzeń w sądownictwie o 4,4% w stosunku do roku ubiegłego. W wyniku spotkań z Ministrem Michałem Wosiem oraz innymi przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, w dniu 14 marca 2022 r. trzy organizacje związkowe należące do wszystkich ogólnopolskich central związkowych przedstawiły zgodne stanowisko dotyczące zasad podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych wraz z dodatkami stażowymi (w załączeniu). Na tym etapie Ministerstwo Sprawiedliwości wyda stosowne decyzje budżetowe, natomiast wypłata środków powinna nastąpić w kwietniu z wyrównaniem od stycznia.
Jednocześnie organizacje związkowe nie zamierzają ustawać w działaniach zmierzających do pozyskania jeszcze w tym roku kolejnych środków na wzrost płac, ponieważ zwiększenie budżetu sądów w części przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników jest niewspółmiernie małe w stosunku do potrzeb.

Stanowisko ws. podziału środków na wynagrodzenia.pdf