• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Rekomendacje

Opublikowano .

W nawiązaniu do dotychczas wdrożonych procedur i ustaleń z zakresie profilaktyki i konieczności podejmowania działań zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2, z związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), ponawiam rekomendacje do podejmowania działań w celu ograniaczania do niezbędnego minimum kontaktu pracowników sądu z interesariuszami zewnętrznymi.

Pełna treść komunikatu

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych.

Opublikowano .

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych reprezentujących pracowników Sądów powszechnych.

Pełna treść komunikatu

KOMUNIKAT ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 30.01.2020r.

Opublikowano .

Dzisiaj odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pełna treść komunikatu
Informacja