• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Wspólna deklaracja związków zawodowych

Opublikowano .

Wspólna deklaracja związków zawodowych, sygnatariuszy porozumienia o współpracy związków zawodowych wymiaru sprawiedliwości - sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury, zawartego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019r., dotycząca zasad współpracy w współdziałania stron porozumienia.


Pełna treść deklaracji

Życzenia Świąteczne 2019

Opublikowano .

Komunikat z dnia 11 kwietnia 2019r.

Opublikowano .

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej dostrzegając brak reakcji na wszelkie formy protestu i manifestacje pracowników sądów dotyczących podwyższenia wynagrodzeń, wraz z pięcioma organizacjami reprezentującymi pracowników sądów przyłącza się do akcji NSZZ Solidarność, dotyczącej przesyłania przez pracowników petycji do Trybunału Konstytucyjnego.

Od ponad 5 lat w Trybunale Konstytucyjnym zalega sobie nierozpoznany wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją i przepisami międzynarodowymi zakazu strajku pracowników administracyjnych w sądach i prokuraturze.


Pełna treść komunikatu
Petycja
TK śpi.png