• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Warszawa 02.06.2014

Opublikowano .

Szanowni Koleżanki i Koledzy

            Krajowa Rada Zawiązku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2014 roku na X Konferencji Delegatów ZZPWS RP w Warszawie został wybrany nowy skład Krajowej Rady Związku w osobach:

Przewodnicząca: Iwona Nałęcz - Idzikowska

W-ce Przewodnicząca: Urszula Goluch - Nikanowicz

W-ce Przewodnicząca: Renata Pszczółkowska - Kozub

Sekretarz: Agnieszka Różycka

Skarbnik: Elżbieta Węgrzyn

Członek: Joanna Karcz

Członek: Monika Tyczkowska

Został wybrany również nowy skład Krajowej Komisji Rewizyjnej w osobach:

Przewodniczący: Piotr Kwaśnicki

W-ce Przewodnicząca: Katarzyna Bielarz

Członek: Urszula Dubiel

Członek: Anna Kowalczyk

Członek: Łukasz Szymczyk

Pragniemy powitać obecnych, ale również przyszłych członków naszego Związku.

Bardzo liczymy na Waszą wyrozumiałość ale również współpracę, pomoc i zaangażowanie. Nie prosimy o kredyt zaufania ani czas ochronny, gdyż tematy, które wymagają naszej uwagi i działania są znane każdemu pracownikowi wymiaru sprawiedliwości - dotyczy to zwłaszcza kwestii wynagrodzeń. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań aby doprowadzić do szczęśliwego końca podejmowane przez nas inicjatywy.

Problemy przed jakimi stoimy wymagają od nas nie tylko zaangażowania i pracy, ale również od nas wszystkich jedności i współdziałania.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o aktywny, wspólny i przemyślany udział w działalności związku wszystkich członków, pamiętając, że łączy nas jeden cel, do którego dążymy wspólnymi siłami.

Uchwała nr 1/06/2014