• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat Rady Krajowej z dnia 10 marca 2023 r.

Opublikowano .

Komunikat z dnia 10.03.2023 r.

Dnia 10 marca 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w przedmiocie podwyższenia wynagrodzeń w 2023 roku. Na chwilę obecną w budżecie na rok 2023 zatwierdzony jest wzrost wynagrodzenia na poziomie 7,8%. Wzrost wynagrodzeń w Sądach nastąpi procentowo dla każdego pracownika o 7,8% wynagrodzenia zasadniczego. Podwyższeniu ulegnie także otrzymywany na dzień 1 stycznia dodatek stażowy. Podwyższenie wynagrodzenia nastąpi od stycznia 2023 roku, a wyrównania za poprzednie miesiące należy spodziewać się do końca kwietnia.

Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Warszawie

Komunikat z dnia 5 grudnia 2022 r.

Opublikowano .

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy. Dzisiaj, tj. 5.12.2022 r., w wyniku rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości, z Ministrem Michałem Wosiem oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych zostało ustalone, że II transza nagród za 2022rok, naliczona na etat w kwocie po 2.567,90 zł we wszystkich grupach zawodowych i zostanie wypłacona do Świąt Bożego Narodzenia. Decyzje pracodawców w zakresie przyznawanych środków powinny być uzgadniane ze stroną społeczną i następować z uwzględnieniem zasad i obowiązujących regulaminów w poszczególnych Sądach. Sądy w których zostały wypłacone nagrody lub premie w okresie od stycznia do października 2022 roku, otrzymają środki z II transzy pomniejszone o wypłacone wcześniej kwoty nagród lub premii. Krajowa Rada Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP w Warszawie

Komunikat z dnia 26 października 2022r.

Opublikowano .

W wyniku rozmów w Ministerstwie Sprawiedliwości, z Ministrem Michałem Wosiem oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszonych w trzech centralach związkowych zostało ustalone, że będą przekazane dwie transze na nagrody.

Pełna treść komunikatu