• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Miasteczko namiotowe pod Ministerstwem Sprawiedliwości

Opublikowano .

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości mają dość. Domagają się podwyżek i rozbijają miasteczko namiotowe pod Ministerstwem Sprawiedliwości.
Pełna treść artykułu

Komunikat ze spotkania członków porozumienia w dniu 24 kwietnia 2019r.

Opublikowano .

W dniu 24 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się spotkanie 6 sygnatariuszy Porozumienia. Celem spotkania było wspólne zainicjowanie kolejnej akcji protestacyjnej na rzecz poprawy sytuacji materialnej pracowników Wymiaru Sprawiedliwości.


Pełna treść deklaracji

Wspólna deklaracja związków zawodowych

Opublikowano .

Wspólna deklaracja związków zawodowych, sygnatariuszy porozumienia o współpracy związków zawodowych wymiaru sprawiedliwości - sądów powszechnych, sądów administracyjnych i prokuratury, zawartego w Warszawie w dniu 17 stycznia 2019r., dotycząca zasad współpracy w współdziałania stron porozumienia.


Pełna treść deklaracji