• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Komunikat z dnia 30 stycznia 2020r.

Opublikowano .

W nawiązaniu do pisma Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury z dnia 27 stycznia 2020 roku Nr 4/27/01/2020 roku, Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z tymczasową siedzibą w Warszawie, popiera złożony wniosek dotyczący podjęcia w trybie pilnym prac nad nowelizacją obecnej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, w szczególności w zakresie artykułu 14, uwzględniając konieczność „modernizacji wynagrodzeń” dotyczy to zarówno uporządkowania stanowisk jak i wprowadzenia systemowego wzrostu wynagrodzeń.

Pełna treść komunikatu

Informacje o spotkaniu w MS

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim dodatkowych środków na nagrody roczne. Po rozliczeniu środków na wypłaty nagród dla pracowników sądów przeznaczona została kwota ok 68 mln. co w przeliczeniu na etat daje 1574 zł. Kryteria mają uwzględniać fakt Pracy przez sześć miesięcy. Mają być po szanowane zasady ustalone ze stroną społeczną na poziomie apelacji w przypadku braku takich zasad zasady wewnątrz sądu.