• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

Komunikaty

Notatka ze spotkania z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników wymiaru sprawiedliwosci w dniu 23 listopada 2017r.

Opublikowano .

Wspólna notatka Związków Zawodowych obecnych na spotkaniu w dniu 23 listopada 2017r. w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż w dniu 23 listopada 2017r. niżej wymienione Związki Zawodowe, po wystosowaniu szeregu pism wspólnych jak też indywidualnych, uczestniczyły ponownie w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Spotkanie zostało zainicjowane przez pana Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika i było kontynuacją wcześniej rozpoczętych rozmów.

Pełna treść komunikatu

Wspólne stanowisko Związków Zawodowych reprezentujących Pracowników Wymiaru Sprawiedliwosci RP

Opublikowano .

Uprzejmie informujemy, iż niżej wymienione Związki Zawodowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, działając wspólnie i w łączącym strony porozumieniu, które ma na celu jak najbardziej skuteczne reprezentowanie członków związku oraz pracowników niniejszym przedstawiają uzgodnione stanowisko w sprawie ogłoszonego na dzień 13.11.2017r. protestu.

Pełna treść komunikatu